Den tidigare panncentralen och tvätteriet på Kvarnberget i Falun har nu byggts om till bostäder. Tre nya lägenheter har tillskapats i storlek 3 – 4 Rok med balkonger i sydläge. En ny förgård har anlagts med nya cykel- och parkeringsplatser samt rekreationsyta i form av gemensam uteplats. agnasARK AB har tillsammans med Kopparstaden AB tagit fram förslag, gestaltning och förfrågningsunderlag som sedan övergick i en detaljprojektering tillsammans med DB Bygg AB.