Fritidshus i Tällbergs Sjögårdar

I Tällberg Sjögårdar byggs det på tomterna nära Siljan med en blandning av permanenta bostäder och fritidshus. Tillsammans med Nordiq har vi tagit fram tre typer av fritidshus med tillhörande komplementbyggander som carport, förråd, gästhus och bastuhus. I projektet har vi tagit fram förslagshandlingar, bygglovshandlingar, bygghandlingar och visualiseringar.