Nu har vi startat A-projekteringen av Gyllehemmet 2 i Borlänge, intill brandstationen, tillsammans med Peab Sverige AB. Projektet innefattas av lokaler för särskilt omsorgsboende med 54 st vårdplatser, 47 st trygghetsbostäder, lokaler för hemtjänst, dagverksamhet och en förskola med plats för 120 barn med en total yta på ca 10 000 m2 BTA.”