Söderås skola, Rättvik

Vi har tillsammans med Rättviks Fastigheter tagit fram förslags -och bygglovshandlingar samt förfrågningsunderlag för tillbyggnaden av Söderås Skola i Rättvik. Totalentreprenör har varit Häggmark och Söner och i produktionen har vi jobbat vidare med projektledning och kontrollansvar.

Den befintliga skolan hade innan tillbyggnaden en verksamhet för klasser F-5 och nu när tillbyggnaden på 760 m2 BTA står klar har skolan utökats till en F-6. I den tillbyggda delen finns fyra moderna undervisningsrum med tillhörande grupprum och kapprum. I förbindelsen mellan den nya – och befintliga byggnaden finns ett nytt centralt trapphus, större entréytor med torra – och blöta zoner från innergård och entrésida samt utökade kapprumsytor.