Förtätning av Leksandsbyn

Inför sommarsäsongen står 15 stycken nya stugor klara för uthyrning vid Leksands Strand.

Husen har liknande planlösning som befintliga timmerhus i Leksandsbyn, dock med en utsida av faluröd träpanel och röda takpannor. Vid placering av stugorna har stor vikt lagts på att bevara det naturliga i området som träd, buskar och blåbärsris.

I uppdrag av Leksands Resort har vi i den här etappen haft ett helhetsgrepp på projektet med allt från bygglovsansökan till besiktning, vilket innefattar förfrågningsunderlag, inköpsarbete, projekteringsledning, projektledning, kontrollansvarig PBL samt slutbesiktning av byggnaderna.