Kompositören, Uppsala

I samarbete med HMB och Wallenstam har vi tagit fram bygghandlingar för projektet Kompositören i Uppsala. Projektet på strax över 12 000 m2 BTA innehåller 185 lägenheter fördelat mellan 1-, 2-, 3- och 4 rum och kök. I gatuplanet återfinns även lokaler.

Husen, som i grunden är ritade av Kjellander Sjöberg kommer byggas i ett av Rosendals mest centrala lägen, intill Torgny Segersteds allé och torget. agnasARKs uppdrag har varit att medverka i Projekteringen och ta fram bygghandlingar tillsammans med HMB och Wallenstam.