I Gagnef pågår nu en om- och tillbyggnad av den lokala livsmedelsbutiken. En invändig renovering samt tillbyggnad av bl.a. nya lagerutrymmen, en förbutik med café och ett nytt postrum. En ny och större parkeringsyta med tillhörande torgyta står färdigställd. Vi på agnasARK har tagit fram förslag och projekterat vidare tillsammans med ByggPartner i Dalarna AB. Vi är glada över att få vara en del i den lokala satsningen för Gagnef och för bygden.