Vi håller just nu på med att projektera fram bygghandlingar på Parkstråket 2 i Haninge. Projektet innehåller 131st lägenheter fördelat i 4 byggnadskroppar som byggs samman med en underbyggd gård med garage.

Vi utför färdigprojekteringen åt Mecon Bygg AB (totalentreprenör åt Wallenstam AB) utifrån ett redan framtaget förfrågningsunderlag.

Läs mer på Wallenstams hemsida.