Vi fortsätter vårt samarbete med BYGGA Homes + More med att rita ytterligare ett hus till Tällbergs Sjögårdar. Huset är i två våningar och har ett fristående komplementshus med garage, förråd och carport. Vi har tidigare varit med och tillsammans med BYGGA HOMES + More tagit fram följande hus som nu ligger uppe som referensprojekt på vår hemsida:

Villa Viktorsson

Villa van Scheppingen

Villa Sandström