Tillsammans med Bygga Homes har vi ritat och projekterat detta hus på Tällberg Sjögårdar. Inspirationen och utgångspunkten för områdets detaljplan är den äldre bybebyggelsen med gårdsbildningar bestående av flera hus grupperade kring ett gårdstun. Huvudbyggnaden med sina två våningar hittar sin inspiration i den klassiska parstugan och tillsammans med den länkade ”ladan” innehållande garage och carport så skapar den en inbjudande gårdsbildning.