Villa Viktorsson, Tällbergs Sjögårdar

I södra änden av Tällberg Sjögårdar ligger denna enplansvilla med tillhörande komplementbyggnader. Vi har ritat husen tillsammans med Bygga Homes från koncept, bygglov och vidare genom detaljprojekteringen. För att ansluta till detaljplanens förutsättningar att skapa en mer småskalig bebyggelse och gårdsbildningar är huvudbyggnaden uppdelad i flera volymer som är ihoplänkade till en helhet.