Referensobjekt2017-01-24T21:52:30+00:00
2016-11-22T23:25:55+00:00

Myrbacka skola, Dala-Järna

Myrbacka skola är en kommunal låg- och mellanstadieskola i Dala-Järna, Vansbro kommun. Tidigare har undervisningen bedrivits i flera olika byggnader [...]

2016-06-06T23:48:58+00:00

Hyvelspån

Tävlingsuppgiften var att skapa en informationspaviljong till träbyggnadsprojektet Vällebroar i Växjö. Paviljongen skulle vara en samlingsplats för besökare till byggarbetsplatsen [...]

2018-02-26T15:25:44+00:00

Roddens hus, Leksand

Brudpiga roddklubb är en ideell idrottsförening verksam inom rodd, cykel och skidor. Roddsektionen betår av både kyrkbåtsrodd och utriggarrodd. [...]

2016-11-22T23:25:55+00:00

Lundstigen, Mora

Förslagshandlingar på ett antal typhus sammansatta till ett bostadsområde. Husen har en samtida utformning men med inspiration och anknytning till [...]