Brf. Hesseborns, Leksand

Brf. Hesseborns är en bostadsrättsförening med 27 lägenheter i Noret i centrala Leksand. Projektet startade som en markanvisningstävling initierad av Leksands kommun. Vi på agnasARK tog tillsammans med Skoglunds fram det vinnande förslaget i tävlingen. Därefter har vi jobbat vidare åt Skoglunds och tagit fram idéskisser, förslagshandlingar, bygglovsritningar och utfört detaljprojekteringen av bygghandlingar. Tillsammans med vår samarbetspartner Combify AB har vi också tagit fram försäljningsmaterialet för lägenheterna.

Projektet innehåller lägenheter i storlekarna 2 rok, 3 rok och 4 rok där lägenheterna på översta plan fått en rejält tilltagen storlek och med terrasser och uteplatser mot flera väderstreck. Byggnaden är utformad för att harmonisera med den täta och småskaliga trähusbebyggelse som finns längs Hantverkaregatan. Fasader och taklandskap har ett varierat uttryck. Karaktärsskapande kännetecken är bland annat variationen mellan röda och vita fasadavsnitt, de indragna balkongerna och varierad grovlek på betongytan.