Leksandshallen, ny sporthall Leksand

I anslutning till befintlig sport- och simhall har vi ritat en ny sporthall som möjliggör bollsport på fullstor plan och plats för publik. Den nya hallen är sammanbyggd med den gamla sporthallen och en ny foajé ger en samlad entrélösning. I den nya delen finns också omklädningsrum, lärarrum, teorisal och spegelsal. Uppdraget har utförts i flera steg med framtagande av koncept, idéer, förslagshandling och förfrågningsunderlag åt Leksands kommun och därefter har projektet utvecklats och detaljprojekterats i en samverkansentreprenad tillsammans med entreprenören Skanska för Leksands kommun.