Utsiktstorn, Naturum Dalarna, Siljansnäs

Från slutet av augusti 2021 kan allmänheten besöka ett nytt utsiktstorn på Björkberget i Siljansnäs. På uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna har vi ritat det nya tornet som ligger i anslutning till Naturum Dalarna. På platsen har tidigare funnits ett utsiktstorn byggt på 1930-talet men det var i stort behov av renovering och modernisering så beslutet blev att istället bygga ett nytt torn.  Det nya tornet innehåller både ett invändigt och ett utvändigt utsiktsplan där man kan beskåda utsikten hela varvet runt. För att göra tornet tillgängligt är det också utrustat med hiss hela vägen upp. Gestaltningsmässigt är det nya tornet en modern tolkning av det gamla med sin kantighet och utkragande utsiktsvåning. Fasaden har dock fått en mer naturlig karaktär med bränd träpanel som snarare för tankarna till de omgivande tallarnas bark. Vi har tagit fram idé och koncept, bygglovsritningar och förfrågningsunderlag samt visualisering för det nya tornet. Under uppförandet av utsiktstornet är vi också kontrollansvarig PBL.