Projektbeskrivning

Utsiktstorn, Naturum Dalarna, Siljansnäs

På uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna har vi ritat ett nytt utsiktstorn i anslutning till Naturum Dalarna i Siljansnäs. På platsen har tidigare funnits ett utsiktstorn byggt på 1930-talet men det var i stort behov av renovering och modernisering så beslutet blev att istället bygga ett nytt torn.  Det nya tornet innehåller både ett invändigt och ett utvändigt utsiktsplan där man kan beskåda utsikten hela varvet runt. För att göra tornet tillgängligt är det också utrustat med hiss hela vägen upp. Vi har tagit fram idé och koncept, bygglovsritningar och förfrågningsunderlag samt visualisering för det nya tornet. Under uppförandet av utsiktstornet är vi också kontrollansvarig PBL.