Wallénhallen, Leksands Folkhögskola

På uppdrag av Leksands folkhögskola och Stiftelsen Hantverk och Utbildning har vi ritat Wallénhallen. Byggnaden ska fungera som en kombinerad utställnings- och föreläsningssal men den kan också användas som en ateljé för kreativt skapande. Konstruktionen innehåller mycket trä och invändigt är den varma träkänslan påtaglig. Den varma insidan kontrasterar mot den mörka utsidan som i täta delar är klädd i en svart träpanel.

Byggnaden består av en större och en mindre volym som länkas samman. Den större volymen utgör de publika delarna medan den mindre innehåller servicefunktioner såsom toaletter, arkiv, kapprum mm. Hela fasaden i den stora volymens bottenvåning består av glas som ger både insyn och utblickar. Insynen gör det möjligt att visa utställningar även när hallen är stängd då besökaren kan röra sig runt utvändigt. Takfönster mot norr hjälper också till att släppa in dagsljus när man vill använda hallen som ateljé.

agnasARK har varit med från första början med framtagande av koncept och förslagshandlingar, tagit fram bygglovshandlingar och detaljprojektering. Under själva byggprocessen har vi också hjälpt byggherren Leksands folkhögskola med projektledningen.