Privatbostad i Falun

På en orörd naturtomt i gränsen mellan odlingslandskap och skog med inga andra byggnader i närheten har vi tillsammans med byggherren skapat en byggnad med hög ambitionsnivå och en egen identitet. Huset är placerat en bit upp i skogen där marken börjar luta uppåt från de mer plana åkrarna framför. Ambitionen med projektet är att skapa ett bostadshus som på ett diskret sätt växer upp ur naturen och som med en försiktig linjeföring skapar oanade kvaliteter för både boende och betraktare när det gäller så väl ljusföring, utblickar och husets reflektion mot omgivningen. Marken runt byggnaden är till största delar orörd naturmark och huset ska kännas som en naturlig del av landskapet med sin grånande träfasad, diskreta smidesräcken och torvtak. Bostadshuset kopplar mot garage och förråd och tillsamman bildar de en skyddad gård på husets baksida.