Vi är stolta att få hjälpa företaget Sacci med deras nya lokaler i Borlänge. Sacci utvecklar och producerar väskor och bärutrustning under eget varumärke samt kundunika produkter.

Den nya anläggningen planeras på Islingby industriområde med bästa exponeringsläge mot E16 som förbinder Borlänge och Falun.

Bygglov är beviljat och den nya byggnaden kommer innehålla kontor, produktion och lager. Den kommer också innehålla ett showroom för visning samt försäljning av utvalda produkter.

Byggnaden får en fasad av silvergrå träpanel och den exteriöra utformningen speglar dess innehåll där huvudflödet i verksamheten delar byggnaden i två halvor som sammanbinds med glas.

agnasARK har tagit fram koncept, flöden, och gestaltning. Vi har också hjälpt till med presentationsbilder och bygglovsritningar

Artikel om projektet i Borlänge tidning.