På uppdrag av Lugnet i Falun AB (Lufab) arbetar vi med förstudien som ligger till grund för en ny detaljplan som Falu kommun tar fram för delar av sport- och fritidsområdet Lugnet i Falun. Den nya detaljplanen ska möjliggöra nybyggnad av isanläggningar innehållande bland annat en bandyhall samt ny träningshall för ishockey. Anläggningen ska också kunna användas för konståkning, parasport, hastighetsåkning mm. De nya hallarna är tänkt att placeras där dagens utomhusplan för bandy ligger och de kommer dockas mot befintliga ishockeyhallen. agnasARK har bland annat tagit fram yt- och flödesstudier, volymstudier och förslag till gestaltning.