Rättviks Fastigheter AB bygger 42st nya lägenheter i tre huskroppar i Enålund. Husen byggs i 96st moduler vid Häggmark och söners fabrik i Sunne i Värmland. Lägenheterna är fördelad på 14st 1:or, 14st 2:or och 14st 3:or. I agnasARK:s uppdrag ingår framtagande av förfrågningsunderlag, färgsättning, projektledning och kontrollansvarig enligt PBL. Färgsättningen är inspirerad av det gröna, gula och röda i Rättviks folkdräkt.