Mora är i full gång med bygget av en ny brandstation. agnasARK utför färdigprojekteringen för NCC Sverige AB utifrån förslag ritat av Tengbomgruppen AB. Den nya brandstationen innehåller många olika funktioner såsom garage, tvätthall, verkstad, lager, kontor, räddningscentral och logement.