Tillsammans med Scandinavian Mountains AB och PEAB har vi utvecklat terminalbyggnaden på den nya flygplatsen som just nu byggs i Sälenfjällen. Flygplatsen ska stärka besöksnäringen och öppnar upp och tillgängliggör regionen för nya målgrupper av besökare. Vi har varit med och ritat terminalen från första koncept till förslagshandlingar, visualisering, bygglovshandlingar och nu jobbar vi med projektering av bygghandlingar.

Terminalen blir ca 6000 kvadratmeter stor och har fyra gater för inrikes- och utrikesflyg där den vanligaste storleken på flygplan som ska hanteras motsvarar Boeing 737 med ca 180 passagerare. I anslutning till terminalen kommer ett ca 3500 kvadratmeter stort garage byggas med plats för brandstation, verkstad, tvätthall och uppställningsytor för underhållsfordon. Bygget av flygplatsen med både landningsbana och terminal har startat och den beräknas vara klar att tas i bruk i slutet av 2019.