Leksandsbostäder AB planerar att bygga 45 st nya hyresrätter i Kv. Snedkanten. Lägenheterna är i storlekarna 1, 2, 3, och 4 Rok fördelade på två byggnader och planeras att byggas på tomten mellan OKQ8 och järnvägsstationen i Leksand. Lägenheterna kommer vara fördelade på fem våningsplan med utsikt över Limsjön. agnasARK har tagit fram koncept, bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag som nu är ute på anbudsförfrågan. Byggstarten är planerad till hösten 2017 med beräknad inflyttning under våren 2019.

Läs mer om projektet på dt.se och siljannews.se.