agnasARK har på uppdrag av Leksandsbostäder AB tagit fram koncept, bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag för Kv. Snedkanten i Leksand. Projektet består av två byggnadskroppar med sammanlagt 45 st hyresrätter fördelade på fem våningsplan. Husen kommer ha tre lägenheter per trapphus och våningsplan, vilket skapar ljusa fina lägenheter med utsikt åt flera håll.

Kv. Snedkanten planeras att byggas på tomten mellan OKQ8 och järnvägsstationen i Leksand med utsikt över Limsjön. Några väggar kommer ha inslag av tegel för att få en liknande karaktär som Sterners gamla skofabrik som ligger alldeles intill. 25 st av lägenheterna kommer vara i storleken 2 Rok, men det kommer också finnas lägenheter i storlekarna 1, 3 och 4 Rok.

Ansvarig arkitekt är Daniel Boberg och medverkande Dan Blommengren och Jan Erik Stors. agnasARK har också tagit fram visualiseringsbilder över kvarteret, ansvarig för detta är Alaa Alshawa.

Byggstarten är planerad till hösten 2017 med beräknad inflyttning under våren 2019.