Nu har utbyggnaden av Söderås skola påbörjats!

Den befintliga skolan har idag en verksamhet för klasser F-5 och med den nya tillbyggnaden utökas skolan till en F-6 som ska stå klart till årsskiftet 23/24. I den nya delen som byggs i två plan tillkommer fyra moderna undervisningsrum med tillhörande grupprum och kapprum. I förbindelsen mellan ny– och befintlig byggnad finns ett nytt centralt trapphus, större entréytor med torra– och blöta zoner från innergård samt utökade kapprumsytor.

Vi har tillsammans med Rättviks Fastigheter tagit fram förslags -och bygglovshandlingar samt förfrågningsunderlag. Totalentreprenör Häggmark och Söner.