Här i början på april har detaljplanen för en ny Gondolbana i Idre varit ute på granskning. Detaljplanen ska bland annat möjliggöra byggnation av en gondollift mellan topparna på skidanläggningarna Idre Fjäll och Idre Himmelfjäll. Liften planeras att vara 4,6 kilometer, vilket gör att den skulle bli Sveriges längsta gondollift.

agnasARK har tagit fram planhandlingarna och samordnar planprocesen.

Inslag på SVT-Dalarna