Vi på agnasARK arbetar med flera olika typer av uppdrag. I en tidningsartikel av Dalabygden uppmärksammas det unika renoveringsarbetet av rökpörtet som Peter besiktigade vid Oxfallet på Vansbros finnmark.

Våra projektledare Magnus & Peter har många års erfarenhet inom branschen och jobbar främst med byggprojektledning. Sedan hjälper de även kunder med upphandlingsstöd, som Kontrollansvarig och utför entreprenad- och garantibesiktningar.