Nu har Stiftelse Idre Fjäll presenterat sina planer för framtiden. Vi på agnasARK har varit med och tagit fram masterplanen. Planen och visionen, som Idre Fjäll kallar ”En framtid närmare naturen” har vi arbetat med sedan 2019.

Som en följd av ett ökat intresse för både skidåkning och naturturism under många år ska Idre Fjäll nu utveckla sin anläggning i flera etapper som sträcker sig fram till år 2037.

Planen möjliggör för upp till 21.000 nya bäddar, 20 nya nedfarter, nya stolsliftar, en gondollift, ytterligare 8 mil längdspår, cykelleder, servicebyggnader, infrastruktur, och andra ytor som väcker rörelseglädje och friluftsintresse hos barn och vuxna.

Det samlade värdet på investeringar uppskattas av Idre Fjäll till ca 7,7 mdrk.

Visualiseringar är framtagna i samarbete med vår samarbetspartner Combify.

Pressmeddelande Idre Fjäll

Projektsida Idre Fjäll