Skyltföretaget Nordsign satsar framåt och bygger en ny byggnad för lager och kontor i anslutning till sin befintliga etablering i Moskogen, Leksand. Byggnaden är på nästan 1150 kvm byggnadsytan och kontorsdelen är uppdelad på två våningar. Bygglovet är beviljat och byggstart ligger nära i tiden.

Vi har tagit fram underlag från första förslag till bygglovshandlingar och även gjort anpassningar tillsammans med halleverantören Llentab.

Läs mer om projektet hos Siljan News