Bygglovshandlingarna för det nya äldreboendet i Tibble är nu inskickade till Leksands Kommun.

Skoglunds har via partnering med Leksands kommun fått i uppgift att bygga det nya äldreboendet och agnasARK har fått uppdraget att ta fram bygglovshandlingar och bygghandlingar.

Äldreboendet kommer bestå av fyra flyglar med lägenheter varav tre är nya och en är befintlig och renoveras. Flyglarna binds samman av en byggnadskropp innehållande olika gemensamhetsytor som exempelvis gym, salong, bibliotek och större samvarorum för fest och andra tillställningar. Totalt blir det 72st lägenheter. Markarbetena beräknas sätta igång efter årsskiftet.

Sweco har tagit fram ursprungsförslaget.

Mer information om projektet finns på Siljan News hemsida.