På uppdrag av Rättviks Fastigheter AB har agnasARK tagit fram förfrågningsunderlag och haft kontrollansvar enl. PBL för den nya förskola som har byggts i Söderås. Förskolan har byggts av Flexator med deras modulsystem. Markarbeten och ute-miljö har anlagts av Roads.nu. Förskolan öppnade i augusti 2019.