I det nya området Surbrunnshagen intill Dalaregementet i Falun planerar Kopparstaden AB en nybyggnation av 78 st centrumnära lägenheter samt en mindre lokal. Lägenheterna har varierande storlekar och är fördelade på tre huskroppar. Vi har i tillsammans med Kopparstaden AB arbetat fram ritningar och beskrivningar för en utförandeentreprenad. Planerad produktionsstart är nu i oktober. Fokus i projektet har varit att främja mångfald samt cykelanvändandet genom att tillskapa generösa ytor för cyklar både in- och utvändigt med möjlighet för elcykelladdning. Vi ser nu fram emot att följa produktionen av dessa hus.

Visualiseringsbilder av projektet har tagits fram i samarbete med Combify AB. Combify har även tagit fram en visualisering för hela Kopparstadens exploateringsområde Surbrunnshagen.

Tryck här för att uppleva visualiseringen.