Till att börja med vill vi tacka för 2017 och önska en god fortsättning på 2018.

Med det nya året så har vi också några nyheter att presentera. Vi har många spännande och utmanande projekt på gång och ser ljust på framtiden! För att ta nästa steg i utvecklingen stärker vi nu upp ledning och organisation och tillsammans med Daniel Boberg blir nu Arjan Bastiaans, Per Knutz och Nicklas Andersson nya delägare i agnasARK. Alla är sedan många år medarbetare på kontoret i Leksand och taggade att jobba vidare och utveckla agnasARK framåt.

Vi tackar samtidigt Erik Wallén som lämnar oss och istället blir anställd och delägare i Winell&Jern arkitekter i Linköping. agnasARK har haft ett tätt samarbete med Winell&Jern arkitekter och delat projekt, erfarenheter och lokaler i Linköping sedan 2011. I och med denna förändring kommer agnasARK inte längre vara representerade med ett eget kontor i Linköping men samarbetet med Winell&Jern arkitekter och Erik kommer att fortsätta som tidigare.

Arjan tar över som VD med ansvar för företagsdrift men kommer också fortsätta som ansvarig för stadsbyggnadsprojekt och detaljplaner. Daniel kommer att få mer tid att fokusera på idéer och koncept i tidiga skeden och utveckla kontorets arkitektur. Per och Nicklas kommer fortsätta utveckla vår projekteringsavdelning och säkerställa att vi där ligger i framkant för att leverera bra och tydliga handlingar till våra kunder.

Tillsammans med alla fantastiska medarbetare på kontoret i Leksand ser vi nu fram emot nya utmaningar!