Leksands Folkhögskola har börjat bygga nya studentbostäder på Åkersön i Leksand. Två nya tvåvåningshus med sammanlagt 19 st lägenheter beräknas stå klara under våren 2018. Lägenheterna blir på ca 27 kvadratmeter vardera med utvändig loftgång och egen ingång. Husen kommer bli mycket energieffektiva med solceller på taket för elproduktion.

Byggnaderna är utformade med ett samtida uttryck men ändå gjorda med en anpassning till befintlig bebyggelse och den omgivande naturen. agnasARK har varit med från första början, genom förfrågningsunderlag, bygglovsritningar och detaljprojektering.

Läs mer om projektet på siljannews.se