Daniel Boberg arbetar sedan slutet av 2014 tillsammans med Elias Bernsveden från HOSARK med renoveringen av Gagnefs kyrka. Kyrkan har medeltida anor men har fått sin nuvarande form under 1770-talet. Kyrkorummet har sedan dess förändrats ett antal gånger under åren och efter den senaste ombyggnaden på 1960-talet kan det upplevas lite kallt och kargt. Med nuvarande ombyggnad strävar vi efter att skapa en mer stämningsfulla karaktär och gestaltning som också ska berätta om kyrkans historia men även att göra kyrkan mer anpassad till samtidens moderna, mer flexibla kyrkliga verksamhet.

Mer info om projektet i Falukurirens artikel