Lantmäteriets generaldirektör var på plats och invigde deras nya ombyggda kontorslokal i Mora centrum. Den nya lokalen är på ca 500 m2 och innefattar bl.a. konferensytor, mindre mötesrum, kontorslandskap och cellkontor för en modernare kontorsmiljö. Vi på agnasARK har hjälpt fastighetsägaren Diös, som har varit beställare hela vägen i ombyggnadsprojektet, från koncept till detaljprojektering av bygghandlingar.

Vi har haft nära samarbete med inredningsarkitekt GisteråSjöstrand arkitektur som tagit fram koncept för inredning.