Nu är produktionen för den nya skiduthyrning i Idre Himmelfjäll i full gång. Byggnaden innefattar förutom ytor för uthyrning av skidutrustning en verkstad och kontor med tillhörande personaldelar. Byggnaden med tillhörande parkeringsytor kommer att vara belägen efter Bergevägen intill det nyplanerade skidområdet i Idre Fjäll. Vi har varit med från början och tagit fram förslaget och fortsätter nu med med A-projekteringen.