Vi har på uppdrag av Leksands Kommun tagit fram koncept, bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag för den nya förskolan Myran. I skogen norr om Käringberget planeras för ett nytt bostadsområde och förskolan blir den första byggnaden i området.

Förskolan har formen av en treuddig stjärna som består av fyra delar. Mittendelen kommer fungera som ett gemensamt torg och samlingsplats. De tre övriga delarna kommer bestå av två avdelningar och en del med kök och personalutrymme.

Exteriören har fått en sammanhållen färgsättning i en skogsgrön kulör för att samspela med omkringliggande skogs- och naturlandskap. Byggnaden är inte bara grön till färgen, utan takytorna mot söder är också täckta med solceller för att producera egen el, grönt och miljövänligt!