2020-02-17T12:05:32+01:00

Förskolan Myran, Leksand

Vi har på uppdrag av Leksands Kommun tagit fram koncept, bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag för den nya förskolan Myran. Vi [...]

2017-04-20T17:26:52+02:00

Kv. Snedkanten, Leksand

agnasARK har på uppdrag av Leksandsbostäder AB tagit fram koncept, bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag för Kv. Snedkanten i Leksand. Projektet [...]