Villa, Plintsberg

Tillsammans med byggherren har vi ritat denna villa i byn Plintsberg utanför Leksand. Huset är högt beläget på västersluttning med milsvid utsikt över sjön Siljan. Byggnaden består av ett antal volymer anpassade utifrån de rum de innehåller och volymerna är sedan förskjutna för att ta tillvara på utsikten och ljuset på bästa tänkbara sätt. Ekologisk hållbarhet har varit i fokus och huset är byggt med massivträteknik och isoleringen består av träfiber. Arbetet med design och konstruktion för huset har skett i tätt samarbete med byggherren. Vi har varit med från bygglovsritningar med Daniel Boberg som ansvarig arkitekt och vidare genom hela processen med detaljprojektering och byggfasen med Per Knutz som ansvarig projektör.