Projektbeskrivning

Tillbyggnad i form av ett uterum till ett befintligt enfamiljshus med stor karaktär. Tillbyggnaden var på 25 kvm och färdigställdes 2014. Projektansvarg var Nicklas Andersson.