Projektbeskrivning

Specialanpassat boende i fjällmiljö

Intill Snötorget i Lindvallen ligger Stefans Stuga, ett specialdesignat och liftnära boende, med avsikt att bli en plats där familjer som drabbats av cancer kan koppla av, umgås, uppleva och vara tillsammans.

Se även skistar.com

Beställare var Skistar AB och projektansvarig var Daniel Boberg. Projektet färdigställdes år 2010 och byggnadsytan uppgår till ca 1000 kvm.