Projektbeskrivning

Förstudie till nybyggnad av flerbostadshus i Leksand. Volymstudie och visualisering inför detaljplan. Beställare är Leksandsbostäder AB och avser 18 lägenheter som pågående produktion.