Projektbeskrivning

Brudpiga roddklubb är en ideell idrottsförening verksam inom rodd, cykel och skidor. Roddsektionen betår av både kyrkbåtsrodd och utriggarrodd. Roddens hus är en tillbyggnad av befintlig båthusanläggning. Utriggarbåthuset rivs och ersätts av en större båthall sammanbygd med kyrkbåtshuset. Den nya delen får också en övervåning för att inhysa omklädningsrum, och klubblokal. Projektet möjliggör en breddning av klubbens verksamhet med en ökad satsning på ungdomar och motionsrodd. Anläggningen innehåller också en kyrkbåtsutställning där man som besökare kan ta del av kyrkbåtstraditionen och dess utveckling

Beställare var Brudpiga roddklubb och projektansvarig var Daniel Boberg. Roddens hus är 500 kvm och färdigställdes 2014 i Västanvik, Leksands kommun.