Projektbeskrivning

Myrbacka skola är en kommunal låg- och mellanstadieskola i Dala-Järna, Vansbro kommun. Tidigare har undervisningen bedrivits i flera olika byggnader men genom att länka samman den nya byggnaden med en av de äldre har en mer funktionell enhet skapats där eleverna kan röra sig inomhus mellan de olika delarna. Den nya byggnaden innehåller fyra nya klassrum, grupprum, musikrum och administration.

Beställare var Vansbro kommun och projektansvarig var Daniel Boberg. Projektet färdigställdes år 2015 och byggnadsytan uppgår till ca 1000 kvm.