Projektbeskrivning

Förslag på utbyggnad av en befintlig stugby som ligger i ett attraktivt område nära Hundfjällets skidbackar. Befintliga stugor få möjlighet att göra en mindre tillbyggnad och planen möjliggör även anordnandet av sex friliggande tomter.

Projektansvarig var Arjan Bastiaans.