Projektbeskrivning

Bygglov och byggprojektering av fem stycken flerbostadshus i centrala Linköping med totalt 76 st lägenheter. Projektet drevs av vår partner Winell & Jern arkitekter med agnasARK som underkonsult. Ursprungsarkitekt fram till systemhandlingar var Falk Arkitekter.

Beställare var Riksbyggen och Åhlin & Ekeroth via Winell och Jern arkitekter. Projektansvarig var Bengt Winell och medverkande Erik Wallén. Byggnaden är på 13800 kvm BTA och färdigställs 2016 i Linköping.