Leksands Knäckebröd, Bageributik & Knäckeria

I anslutning till bageriet i Häradsbygden har Leksands Knäckebröd byggt ut sin butik för att samtidigt göra plats för en ny trekantsavdelning där den tidigare butiken låg. Butiken är ett stort besöksmål för turister i Leksand och har ett större utbud av lokala varor. I samband med den större butiken har det även satsats på en Knäckeria med försäljning av knäckepizza och glass med tillhörande utemiljö. Tillbyggnaden av butiken inrymmer förutom butiksytan, personalytor, lager och weborderhantering. Tillsammans med Leksands Knäckebröd och Scandinavian Retail Center har koncept för butik och utemiljö tagits fram. Vidare i byggprocessen har vi tagit fram bygglovs- och bygghandlingar.