Leksands Folkhögskola, elevbostäder

Under 2018 färdigställdes de nya elevbostäderna på Åkersön vid Leksands Folkhögskola. De består av två tvåvåningshus med sammanlagt 19 st lägenheter.  Lägenheterna är på ca 27 kvadratmeter vardera med utvändig loftgång och egen ingång. Husen är energieffektiva med solceller på taket för elproduktion.

Byggnaderna är utformade med ett samtida uttryck men ändå gjorda med en anpassning till befintlig bebyggelse och den omgivande naturen. agnasARK har varit med från första början med framtagande av idéskisser, genom förfrågningsunderlag, bygglovsritningar och detaljprojektering. Entreprenör för genomförandet är Skoglunds bygg.