Projektbeskrivning

Byggprojektering av ett nyuppfört flerbostadshus i centrala Borlänge med 18 lägenheter, butiker i markplan och ett parkeringsgarage i källarplan. Originalidé av Mondo Arkitekter AB.

Beställare var Grytnäs Projekt AB och projektansvarig var Nicklas Andersson. Byggnaden är på 3900 kvm och färdigställdes 2014 i Borlänge.